Ξεκινώντας ένα πρόγραμμα διατροφής με σκοπό την απώλεια βάρους πραγματοποιείται αξιολόγηση του σωματικού βάρους, του βασικού μεταβολισμού, του σωματικού λίπους και άλλων παραμέτρων. Είναι απαραίτητο ο ενδιαφερόμενος να προσκομίσει τις ιατρικές εξετάσεις που έχει πραγματοποιήσει τον τελευταίο χρόνο ώστε ο διαιτολόγος να διαθέτει πλήρες ιατρικό ιστορικό. Σε περίπτωση που δεν έχει εξετάσεις πρέπει να δρομολογήσει την διεξαγωγή νέων. Μετά την αξιολόγηση του επισκέπτη παρέχονται οι απαραίτητες συμβουλές καθώς και εκπονείται πρόγραμμα διατροφής. Το πρόγραμμα διατροφής ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ενώ πραγματοποιείται και επαναξιολόγηση των σωματομετρικών μετρήσεων.