Ο διαιτολόγος αποτελεί αναπόσπαστο μέλος της ομάδας υποστήριξης ατόμων με διατροφικές διαταραχές. Ο ρόλος του είναι να παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη, να συμβάλλει στην επίτευξη ποιότητας ζωής και αποκατάστασης της υγείας του ασθενούς, να εντοπίζει τις δυσκολίες και να προτείνει αλλαγές τρόπου διατροφής που μπορεί να είναι βοηθητικές για το άτομο πάντα με τη σύμφωνη γνώμη και τη συνεργασία με το παρακολουθούμενο άτομο. Η παρέμβαση συνήθως είναι μακροχρόνια και εξειδικευμένη στο άτομο που αφορά.