Πιστεύουμε ότι τα παιδιά είναι η ελπίδα του κόσμου και γι αυτό επενδύουμε πολλά στον τρόπο που θα τα προσεγγίσουμε και θα τα βοηθήσουμε να υιοθετήσουν υγιεινές συνήθειες διατροφής.
Ακόμα και αν τα γονίδια δεν είναι υπέρ τους, τα παιδιά, μπορούν να έχουν ένα υγιές σωματικό βάρος αποκτώντας υγιεινές διατροφικές συνήθειες από νωρίς. Για την έκφραση των γονιδίων και τη διαμόρφωση συνηθειών διατροφής παίζει καθοριστικό ρόλο το περιβάλλον τόσο το οικογενειακό, όσο και το ευρύτερο κοινωνικό. Για το λόγο αυτό προσπαθούμε να δουλέψουμε τόσο με τα παιδιά, όσο και με το περιβάλλον (γονείς, σχολείο κλπ) ώστε να δημιουργηθεί η σωστή βάση που θα απομακρύνει τις όποιες πιθανότητες απόκτησης μη υγιούς βάρους που δημιουργεί προβλήματα στη σωματική και ψυχική υγεία τους.
Το υλικό που χρησιμοποιούμε είναι φτιαγμένο με παιγνιώδη τρόπο ώστε τα είναι φιλικό στις παιδικές και εφηβικές ηλικίες.