Πρωταρχικός στόχος είναι να εξασφαλιστεί η καλύτερη υποστήριξη της σύστασης σώματος και της αθλητικής απόδοσης μέσω της τροφής η οποία είναι η καλύτερη και αποδοτικότερη πηγή θρέψης του αθλητή. Συμπληρωματικά, ανάλογα με τις ανάγκες, παρέχονται συμβουλές για:

• μεταβολή στο σωματικό βάρος, την άλιπη μάζα και το % λίπους σώματος χωρίς αρνητική επίπτωση στην αθλητική απόδοση
• χρήση συμπληρωμάτων διατροφής
• χρήση ασφαλών και νόμιμων εργογόνων βοηθημάτων
• προετοιμασία για αγωνιστικές περιόδους
• βελτίωση αντοχής/δύναμης
• μείωση της μυϊκής καταπόνησης
• αποκατάσταση μετά την άσκηση ή τον τραυματισμό
• ενεργειακή υποστήριξη σε αγωνίσματα αντοχής