Μέσω της ανάλυσης σύστασης σώματος ορίζεται η στοχοθεσία και οι ανάγκες της συμβουλευτικής. Οι μετρήσεις αυτές μας δίνουν τη δυνατότητα να γνωρίζουμε αν το βάρος, το ποσοστό λίπους και η μυϊκή μας μάζα είναι σε επίπεδα που μας καθιστούν υγιής ή ποια από αυτά χρήζουν βελτίωσης ώστε να εξασφαλίσουμε έλεγχο βάρους, καλύτερη υγεία, καλύτερη αθλητική απόδοση και καλύτερη ποιότητα ζωής.

Για την ανάλυση σύστασης σώματος χρησιμοποιείται τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμός.
Ο αναλυτής σωματικής σύστασης InBody 120 υπολογίζει αποτελεσματικά:
• το σωματικό βάρος
• τη σκελετική μυϊκή μάζα (SMM),
• τη λιπώδη μάζα συνολικά αλλά και τμηματικά,
• τα συνολικά υγρά του σώματος (TBW),
• την άλιπη μάζα σώματος (FFM) συνολικά και τμηματικά

Μετρήσεις λίπους πραγματοποιούνται και με δερματοπτυχόμετρο. Το δερματοποτυχόμετρο Harpenden είναι ένα όργανο ακριβείας, σχεδιασμένο να χρησιμοποιείται για μετρήσεις λίπους στην επιφάνεια του δέρματος (από το οποίο εκτιμάται το σωματικό λίπος). Η χρήση του γίνεται κατά βάσει από αθλητές και άτομα που δεν μπορούν να ακολουθήσουν τα προαπαιτούμενα της μέτρησης με τον αναλυτή σύστασης σώματος.